Latest News

Rabu Pekan Biasa VII, 18 Mei 2016


WARNA LITURGI HIJAU
Antifon Pembukaan
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,sebab merekalah yang empunya kerajaan surga.– Matius 5:3

Bacaan Pertama
Pembacaan dari 
Surat Rasul Yakobus 4:13b-17
Saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, “Hari ini atau esok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung.” Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Seharusnya kalian berkata, “Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.” Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa.

Mazmur Tanggapan
Mazmur 49:2-3.6-7.8-10.2Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga.
  1. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin!
  2. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka?
  3. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya! Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya, dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya — kalau ia ingin hidup abadi dengan tidak melihat liang kubur.
  4. Sungguh, ia akan melihat: orang-orang yang mempunyai hikmat itu mati, orang-orang bodoh dan dungu pun semuanya binasa dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain.
BAIT PENGANTAR INJIL
Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang sampai kepada Bapa, tanpa melalui Aku. -Yoh 14:6

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 9:38-40

Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, “Guru, kami melihat seorang yang bukan mengikut kita, mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.” Tetapi Yesus berkata, “Janganlah kalian cegah dia! Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barangsiapa tidak melawan kita, ia memihak kita.”
Antifon KomuniTak seorang pun yang mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barangsiapa tidak melawan Aku, ia memihak Aku. Markus 9:39-40

« PREV
NEXT »